۱۳۹۲ مهر ۱۱, پنجشنبه

آغاز سال تحصیلی‌ از مهرماه به دوره هخامنشیان باز میگردددر زمان داریوش بزرگ ، سومین پادشاه هخامنشی باز شدن مدارس را پس از جشن‌هایِ مهرگان قرار دادند.
بازگشایی مدارس در مهرماه از ایران باستان به یونان و از آنجا به تدریج به تمام دنیا سرایت کرد.
مهمترین مواردی که در مدارس هخامنشیان به کودکان تدریس میشد: اخلاقیات ، تندرستی ، خواندن ، سوار کاری و  بزرگی‌ و اقتدار میهنشان و تلاش جهت حفظ آن اقتدار بود اقتداری که برای حفظش باید با یکدیگر متحد میماندند و بهترین فنون را جهت جنگیدن با دشمن می‌‌آموختند. تا بهترین ارتش را بسازند.
در مدارس هخامنشی به تدریج بهترین‌ها را جهت کار در گارد جاویدان  به خدمت می‌گرفتند.


منابع
1,2,3,


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر