۱۳۹۲ فروردین ۱۱, یکشنبه

بازار زیبا و ۵۰۰ ساله ماسوله

لیلا فروهر و شهره در حال سبزه گره زدن - سیزده بدر ۱۳۵۶

دعای دفع بلای هوو !!احتمالا مربوط به قرن نوزدهم یا اوایل قرن بیستم - اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و عبدالعلی سلطانی مطلق

و اینهم مستنداتی نامیمون و نامبارک از رمالها و راهکارهای سریع العلاج{28} این شیادان برای دفع بلای هوو، جلب محبت شوهر، زبان بند این و آن، آوردن کاکل زری و ..... {1611}

.


منبع
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=126538264201398&set=a.110715125783712.1073741828.110602525794972&type=1&theater

۱۳۹۲ فروردین ۸, پنجشنبه

شیراز ۴۰ سال پیش... هتل کوروش....

مسابقه دو بانوان، قبل از ۵۷

اولین پمپِ بنزین ایران، آبادان

پوشش بانوان زمان قاجار در ``منزل``


روبنده برداشته میشد و موهای جلوی سر معلوم بود شاید کمی‌ تا قسمتی‌ هم آرایش

منبع: