۱۳۹۲ اردیبهشت ۳, سه‌شنبه

خارج کردن استخوان های کریم خان زند، بعد از ۱۵۰ سال لگد مال شدن توسط سلاطین قاجار(+عکس)

کتابِ بیست سال با رضاشاه پهلوی خاطرات سلیمان بهبودی صفحه ۲۷۴
در یکی از روز های بازدید، تیمورتاش، که چند روزی بود وزیر دربار شده بود، افتخار حضور داشت. در آن روز قرار بود چند نفر در کاخ گلستان شرفیاب شوند، آنها رؤسای طایفه زند بودند که یک قبضه شمشیر قدیمی ساده همراه آورده بودند و به نام شمشیر کریم خان زند، تقدیم پیشگاه مبارک کردند.
در همین وقت اعلیحضرت(رضا شاه پهلوی) دستور فرمودند مهندس شریف زاده مأمور تعمیرات را به همراه معمار و دو عمله با بیل و کلنگ حاضر کنند.
بعداً معلوم شد مقصود اعلیحضرت این بود که کله کریم خان را که اغا محمدخان زیرپلۀ راهروِ تخت مرمر دفن کرده بود، از زیر خاک بیرون بیاورند. بایستی توضیح داده شود که در شرقِ تخت مرمر محلی بود که به خلوت کریمخان معروف شده بود. این جا حوضخانه ای بود با دو حوض و آب قنات شاه از زیر دو حوض می جوشید و فوران داشت. در ضلع جنوبی ای خلوت راهرویی بود که به تخت مرمر متصل
می شد.آنجا اغامحمدخان سرِ کریمخان را زیر پله های این راهروِ دفن کرده بود تا هر وقت از آن جا عبور می کند سرِکریمخان زیر پایش باشد.
پس از حضور مهندس شریف زاده، معمار و عمله ها، دستور داده شد کارگران پله را با ملایمت جمع کردند. مقداری استخوان پوسیده از زیر خاک بیرون آورند و دربشقاب و سینی گذاشتند. مهندس شریفزاده سینی را و تیمور تاش هم شمشیر کریمخان را در دست نگه داشت.
عکسی از این روز:

تصویر : رضا شاه پهلوی ، تیمورتاش ، مهندس شریف زاده پس از جمع اوری استخوانهای کریم خان زند و تقدیم شمشیر کریم خان زند به رضا شاه پهلوی توسط طایفه زندیه

 
  همین مطلب در

۱ نظر:

  1. در زمان وزارت معارف زنده یاد علی اصغر حکمت این استخوانها که در طاقچه یکی از اطاقهای کاخ گلستان فراموش شده بود با هماهنگی آن مرحوم به عمارت کلاه فرنگی شیراز منتقل و دفن گردید. اکنون آرامگاه ابدی وکیل الرعایا در عمارت زیبای موصوفه واقع است.
    مرجع:50 خاطره از سلطنت رضا شاه پهلوی به قلم علی اصغر خان حکمت

    پاسخحذف