۱۳۹۲ اردیبهشت ۲, دوشنبه

تصویر زنده یاد بختیار در حال آشپزی


آشپزخانه همان منزلی که رژیم اسلامی قرار بود بختیار  را ترور کند اما در آن
زمان موفق نشد.


برگرفته از فیسبوک تاریخ در تصویر

۱ نظر: