۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

آخرین ۱۲ فروردینی که تعطیل رسمی‌ نبود ! بانوانی که برای رای دادن به صف ایستاده اند.منبع :  فیسبوک تاریخ در تصویر
۱ نظر: