۱۳۹۳ بهمن ۱۸, شنبه

مقدمه‌ای بر اسلام شناسی‌، علی‌ میرفطروس،

در اواخر سال ۵۶، هنگامی که کم کم  نیروهایِ چپ، با اسلام گرایان همراه می‌شدند و الفاظی چون اقتصاد توحیدی و برابری و برادری رواج میافت، علی‌ میرفطروس جزو  بسیار  معدود افرادی بود که محکم جلویِ این جریان ایستاد. مقدمه‌ای بر اسلام شناسی‌ ، کتابی کوتاه، مفید و پر از نکات نگفته شده را  به سرعت نوشت و همان بهار ۵۷ به چاپ رسانید.
 البته که به این خاطر مورد حمله قرار گرفت. ولی‌ هیچ چیز باعث نشد میرفطروس، که حتا طعم زندان‌هایِ سازمان امنیت را نیز چشیده بود بتواند به مردم دروغ بگوید و تائید اینکه او هم امام را در ماه دیده است.
علی‌ میرفطروس، یکی‌ از تاریخدانان برجسته ایرانی که در حال حاضر ساکن فرانسه می‌باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر