۱۳۹۳ بهمن ۱۳, دوشنبه

۱۳ بهمن ۵۷، روزی که پیروان مصدق، جبهه ملی‌، به همسنگر دیرینه‌‌شان, بختیار پشت کردند.
۱۳ بهمن ۵۷، روزی بود که پیروان مصدق، جبهه ملی‌، به همسنگر دیرینه‌‌شان, بختیار پشت کردند. و حمایت خودشان از خمینی را اعلام کردند.
سنجابی: جبهه ملی‌ به امام خمینی وفادار است.

سنجابی ، رهبر جبهه ملی‌، در آبان ۵۷ به پاریس نیز رفته بود و بر سر جمهوری اسلامی، حکومتی بر اساس موازین اسلامی با روح الله خمینی توافق کرده بود.

سنجابی بختیار را نیز خائن می‌دانست. تصویر زیر، تصویر استقبال اعضایِ جبهه ملی‌ از روح الله خمینی است. تصویری که به تصور خودشان افتخاری برایِ یاران دیرین مصدق محسوب خواهد شد.


.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر