۱۳۹۳ تیر ۱۸, چهارشنبه

نظر چند تن از بزرگان در مورد زرتشتویل دورانت : دین زردشت ، دینی با فر و شکوه بوده است که همچون دیگر دینها که سرشار از درونمایه خونریزی و بت پرستی‌ و خرافه گری بودند، روی خوشی‌ با این ناشایستی‌ها نداشت و پاک و پاکیزه بود . 

سرپرسی سایکس:
از دید من بسیار دشوار است که بتوان کسی را یافت که بتواند آموزشهایی بالاتر از
آموزشهاي زرتشت براي مردم پیداکند. سروده هاي این مرد بزرگ بی گمان
جاویدند و هیچگاه گرد سالها برچهره اش نخواهد نشست


نیچه:
زردشت بزرگترین پیامبر هوشمند و تیزهوشی است که پایه هاي گسترده اندیشه سازنده
و مردمیش تاکنون براي باختر استوارترین ستون زندگی بوده است. اندیشه زردشت
آموزشهاي بزرگی براي نیک زندگی کردن، نیک در پیوند بودن، نیک رفتار داشتن
ونیک سخن گفتن و بالاتر از همه، چگونه ارج و ارزش نهی به دیگران است. او
خودداري نکرده « راستی و درستی » هیچگاه در هیچ سخنش از به کاربردن پی درپی
وپیوسته همه مردم را بدین سو خوانده است.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر