۱۳۹۲ بهمن ۳, پنجشنبه

ای حکومت بی‌ کفایت؛ تمامیت ایران، مناقشه اتمی‌ و غنی سازی و رقیق سازی نیست!دزدانه و پنهانی‌ میلیارد‌ها دلار آرام آرام، زیر زمین و خارج از مرز‌ها هدر دادید .. تا در نهایت به بلاهت خود پی‌ ببرید


جزایر ایران اعماق زمین  نیست، خارج از مرز‌ها و دور دست‌ها هم نیست، همین جاست، کنار ما، جلویِ چشم ما ...

اگر چه توانستید غنی سازی/رقیق سازی را حق مسلم بشمرید، برایش شعار‌ها بگویید  و کم خردان را اغفال نمایید

.....
مواردی که هیچ گاه برایِ تمامیت ایران نخواهید توانست  
... 
تمامیتی که بسیاری از خودیهایتان برایش سوگند خورده اند
....

یاد آوری 
 اصول ۷۸، ۱۴۳،۱۵۲،۱۵۳  به طور کاملا واضح و مشخص تاکید بر تمامیت ایران دارند
زیر نویس
جزایر سه‌ گانه درست 48 ساعت   پس از تشکیل امارات  (سال ۱۳۵۱) و در حین خروج نیروی بریتانیا   توسط نیرویِ دریایی شاهنشاهی ایران به تصرف ایران، سرزمین شیر و خورشید، در آمد،
۱ نظر: