۱۳۹۲ دی ۲۰, جمعه

۲۰ دیماه سالروز قتل امیر کبیرامیر کبیر، یکی‌ ازبزرگترین وزیران ایران، که در دوران قاجار، اگر اصلاحات و کاری انجام شد به دست او بود
از مهمترین اقداماتش،تاسیس دارالفنون که پایه گذار جنبش آزادی خواهانه 
شد  
انتشار روزنامه, حرکتی‌ بدیع ،برایِ در جریان قرار دادن مردم در امورات کشور 
مبارزه با تجزیه طلبان، والی‌ خراسان که خود از اشراف زادگان قاجار بود 

برقراری نظم و مبارزه با فساد مالی‌ که بسیاری از عالی‌ مقامان را خوش نیامد و ..... اتخاذ سیاستی مناسب با کشور‌هایِ خارجی‌
امیر کبیر  تمام مدت کوتاه وزارتشبه طور مداوم  در تکاپو بود
.
.
و سر انجام، بخاطرشکایت  مخالفان
 ناصر الدین شاه چشم به تمام خدمات  امیر بست  و امیر را نه تنها از صدارت عزل کرد بلکه دستور قتلش را نیز صادرنمود .. و  امیر کبیر رادر حالیکه فقط ۴۴ سال داشت، با زدن رگ دستش به  قتل رساند
....

امیر مردی برخاسته از کف جامعه ... درد مردم را می‌دانست، آرمان‌هایی‌ بزرگ و همتی بلند داشت ... 

امیر کوچکترین حامی‌‌ای نداشت 


خانه امیر در حال تخریببن  مایه‌ها 
 ۱،۲


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر