۱۳۹۲ بهمن ۱۴, دوشنبه

۱۵ بهمن ۱۳۲۷ ، ترور نا فرجام شاه


پانزدهمین سالروز بنای دانشگاه تهران بود و شاه عازم شرکت در مراسم ,  درست هنگامی که شاه میخواست   وارد تالار  شود به او  تیراندازی شد
پنج گلوله به شاه شلیک شده بود که ٣ گلوله به کلاه و یکی مماس به پشت لب و دیگری نیز بی نتیجه ,,, 
این ترور ( همینطور ترور های شخصیت های  دیگر از جمله کسروی, هژیر و ... ) درست در سال هایی اتفاق  می افتاد که شاه کوچکترین دخالتی در سیاست نداشت و دموکراسی و آزادی احزاب در  کشور حاکم بود 
شاه به نمایندگان مجلس که به دیدنش در بیمارستان آمده بودند گفت : شما نخست وزیر میبرید و می آورید اما تیرش را من میخورم
!!!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر