۱۳۹۲ شهریور ۱۳, چهارشنبه

کمک حماقت بار ج.ا به اسرائیل در نشستن کریستال سرخ به جایِ شیرو خورشید سرخ جزو سازمان‌هایِ امداد رسانی جهانی‌


سازمان شیر و خورشید سرخ ایران، سازمان خیریه که 
در سال ۱۳۰۱ با کوشش و پی‌ گیری دکتر امیر علم   پایه گذاری شده بود و وظایف بسیار متعددی بر عهده داشت.لوگوی این سازمان شیرو خورشید سرخ رنگی‌ بود که در کنار سازمان‌هایِ امداد رسانی جهانی‌ ( صلیب سرخ وهلال سرخ) تحت پروتکل جهانی‌ به فعالیت میپرداخت.


(لوگوی ۳ سازمان امداد رسانی جهانی‌ بر تمبری از کشور شیلی،۱۹۶۱)


پس از انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی گفت که دیگر از شیر و خورشید سرخ 
استفاده نخواهد کرد و به جایِ آن همان علامت هلال سرخ را به کار خواهد برد.


سال ۲۰۰۵ اسرائیل از  کنوانسیون‌هایِ ژنو  در خواست کرد که سومین  سازمان امداد رسانی جهانی‌ را به ثبت برساند


پس از رای گیری، سال ۲۰۰۶ لگوی کریستال سرخ جزو سازمان‌های امداد گری جهانی‌ به ثبت رسید،و اکنون در کنار صلیب سرخ و هلال  سرخ به جایِ شیرو خورشید سرخ گذاشته میشود.


کریستال سرخ با افتخار در جهت توسعه و معرفی‌ خویش است و به جایِ شیرو خورشید سرخ ایران نشسته است.

 و اینگونه رژیم اسلامی با حماقت و بلاهت خویش به سود حتا دشمنان خویش رفتارمی‌کند.

منابع
1,2,3,هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر