۱۳۹۲ مهر ۳, چهارشنبه

بسی‌ رنج بردم در این سال سی‌ // عجم زنده کـردم بدیــن پــــارسی .... که بگویم یا ابوالفضل ؟؟
به یزدان اگر خرد داشتیم 
کجا این سر انجام بد داشتیم


آتا تورک به فروغی گفت:
شما ایرانی ها قدر ملیت خود را نمی دانید، و نمی دانید ریشه داشتن و حق آب و گل داشتن در قسمتی از زمین چه نعمتی عظیم است، و ملیت وقتی مصداق پیدا می کند که آن ملت را بزرگان ادب و حکمت و سیاست و در معارف و تمدن بشری، سابقه ممتد باشد. شما قدر و قیمت بزرگان خود را نمی شناسید و عظمت شاهنامه را درنمی یابید که این کتاب سند مالکیت، و ملیت و ورقه هویت شماست، و من ناگزیرم برای ملت ترک چنین سوابقی دست و پا کنم

(مقدمه حبیب یغمائی بر مقالات فروغی، انتشارات توس، )
1354هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر