۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۸, چهارشنبه

پوستر تبلیغاتی خامنه ای برای کاندیداتوری ریاست جمهوری (۱۳۶۴)

حکومت اسلامی آن حکومتی است که مردم را به فکر کردن دعوت می‌کند و هدایت ذهن مردم را بر عهده می‌گیردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر