۱۳۹۲ خرداد ۲, پنجشنبه

هاشمی و برادرانش در عنفوان جوانی‌ کنار جویِ آب

۱ نظر:

  1. آب ساکن است، و پهن تر از آنکه در جوی باشد. این برادران کنار حوض نشسته اند.

    پاسخحذف