۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

روحانیون محمد رضا شاه را متهم به ترویج ربا و ربا خواری میکردند... و سیستم امروز؟

روحانیون او را متهم میکردند که مردم را ربا خوار کرده است و بانک‌ها آن زمان ( همان چند بانک معدود که سود کم و متعارفی داشتند) بر اساس ربا خواری بنا نهاده شدند و همه مردم حرام خوار!

.
و اما در ایران اسلامی که قوانینش بر اساس تعالیم اسلامیست میبینیم که نه فقط بانک‌ها بلکه صدها موسسه مالی‌ و اعتباری هم چون قارچ هر روز میرویند و در دادن سود بیشتر رقابت دارند... و از آن بدتر ممکن است سرمایه‌هایِ مردم را بگیرند و یک باره کلا غیب شوند، به طوریکه هیچ کسی‌ حتا پاسخ گو هم نباشد...
.
و ربا خواری؟ ظاهراً این سود‌ها یِ چندین و چند برابر در مقایسه با زمان پهلوی، دیگر ربا نیست و حلال تر از شیر مادر هم شده است
 !!..............
محمد رضا شاه هم چنان رو سفید در پیشگاه تاریخ !هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر