۱۳۹۲ خرداد ۱۵, چهارشنبه

رهبر واقعی‌ ایران کیست؟ او که در خفا و نا پیدا خامنه‌ای را میپاید؟


بر گرفته ازهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر