۱۳۹۲ بهمن ۳, پنجشنبه

ای حکومت بی‌ کفایت؛ تمامیت ایران، مناقشه اتمی‌ و غنی سازی و رقیق سازی نیست!دزدانه و پنهانی‌ میلیارد‌ها دلار آرام آرام، زیر زمین و خارج از مرز‌ها هدر دادید .. تا در نهایت به بلاهت خود پی‌ ببرید


جزایر ایران اعماق زمین  نیست، خارج از مرز‌ها و دور دست‌ها هم نیست، همین جاست، کنار ما، جلویِ چشم ما ...

اگر چه توانستید غنی سازی/رقیق سازی را حق مسلم بشمرید، برایش شعار‌ها بگویید  و کم خردان را اغفال نمایید

.....
مواردی که هیچ گاه برایِ تمامیت ایران نخواهید توانست  
... 
تمامیتی که بسیاری از خودیهایتان برایش سوگند خورده اند
....

یاد آوری 
 اصول ۷۸، ۱۴۳،۱۵۲،۱۵۳  به طور کاملا واضح و مشخص تاکید بر تمامیت ایران دارند
زیر نویس
جزایر سه‌ گانه درست 48 ساعت   پس از تشکیل امارات  (سال ۱۳۵۱) و در حین خروج نیروی بریتانیا   توسط نیرویِ دریایی شاهنشاهی ایران به تصرف ایران، سرزمین شیر و خورشید، در آمد،
۱۳۹۲ دی ۲۶, پنجشنبه

خط و نشان بنفش : حق دخالت ندارید !


دولت تزویر تاکید می‌کند تعیین سیاست‌ها بر عهده دولت است اما این دولت است که در چهارچوب رهبر حرکت می‌کند !! و کسی‌ نمی‌تواند بهانه‌ای بگیرد یا دخالتی کند 

۱۳۹۲ دی ۲۰, جمعه

۲۰ دیماه سالروز قتل امیر کبیرامیر کبیر، یکی‌ ازبزرگترین وزیران ایران، که در دوران قاجار، اگر اصلاحات و کاری انجام شد به دست او بود
از مهمترین اقداماتش،تاسیس دارالفنون که پایه گذار جنبش آزادی خواهانه 
شد  
انتشار روزنامه, حرکتی‌ بدیع ،برایِ در جریان قرار دادن مردم در امورات کشور 
مبارزه با تجزیه طلبان، والی‌ خراسان که خود از اشراف زادگان قاجار بود 

برقراری نظم و مبارزه با فساد مالی‌ که بسیاری از عالی‌ مقامان را خوش نیامد و ..... اتخاذ سیاستی مناسب با کشور‌هایِ خارجی‌
امیر کبیر  تمام مدت کوتاه وزارتشبه طور مداوم  در تکاپو بود
.
.
و سر انجام، بخاطرشکایت  مخالفان
 ناصر الدین شاه چشم به تمام خدمات  امیر بست  و امیر را نه تنها از صدارت عزل کرد بلکه دستور قتلش را نیز صادرنمود .. و  امیر کبیر رادر حالیکه فقط ۴۴ سال داشت، با زدن رگ دستش به  قتل رساند
....

امیر مردی برخاسته از کف جامعه ... درد مردم را می‌دانست، آرمان‌هایی‌ بزرگ و همتی بلند داشت ... 

امیر کوچکترین حامی‌‌ای نداشت 


خانه امیر در حال تخریببن  مایه‌ها 
 ۱،۲